Tarjoan luovuusvalmennusta yritystarpeisiin, esim. asiantuntijaluentoina, workshoppeina, koulutuksina, teema- tai tyhypäiviin, kehittämispäiviin, tms. yrityksen tarpeisiin. Luovuusvalmennus sopii projekteihin, tiimityöskentelyyn, esimiehille, työntekijöille oman työn rinnalle. Valmennus tarjoaa näkökulmia, luovan aivopuoliskon aktivointia, sekä erittäin usein hauskaa yhteistä tekemistä!

Valmennuksessa sekoitan erilaisia taiteen lajeja sekä erilaisia harjoituksia ja menetelmiä jotka pohjaavat luovaan tekemiseen. Valmennuksen tehokkuus perustuu käsillä tekemiseen, oman mielikuvituksen ja luomiskyvyn vahvistukseen, ajatusten ja tunteiden selkeyttämiseen, sekä esim. tiimityöskentelyn vahvistumiseen luovan toiminnan avulla. Toiminta on tehokasta ja hauskaa. Valmennettavat kuvaavat harjoituksia energisoivaksi, uusia ideoita synnyttäväksi toiminnaksi.

Valmennuksen lähtökohtana voi olla asiakkaan toivoma aihe, jota lähdetään työstämään, tai valmiiksi rakennettu paketti jonka asiakas tilaa yritykselleen. Aiheita voivat olla esim. työ-yhteisön ryhmähenki, työhyvinvoinnin vahvistaminen, työyhteisötaidot, ongelmanratkaisut, työyhteisön kehittäminen, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, innovatiivisuuden ja luovuuden rohkea käyttöönotto, tai vaikka halu ajatella täysin uudella tavalla yrityksen rakenteesta ja sisällöistä.

Yrityksille tarjoan mm. kursseja, luentoja, työpajoja, esityksiä, ja työyhteisödraamaa.

 

esim.

- viiden kokoontumiskerran kurssi

- kymmenen kokoontumiskerran kurssi

- luento

- työpaja

- luento + työpaja

- esitys (esim. seminaariin, tyhy-päivään, tms)

- työyhteisödraamaa (esim. yrityksen arvopeli, työpaikan roolipeli, tms)