Luovuusvalmennuksen hyötyjä ovat esim. ryhmäytyminen, yhteisten teemojen käsittely, mielen ja ajatusten selkeytyminen, sekä hauska ja energisoiva yhteinen aika!